Effectieve en efficiënte teams
​​
Digitaliseren en automatiseren vs. menselijke maat

Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de dienst Werk & Inkomen is een actueel thema. Om dit doel te behalen, vragen gemeenten zich af: welke taken laten wij over aan systemen en waar is menselijke maat noodzakelijk?

Blog lezen
Aanmelden voor nieuwsbrief

Effectieve en efficiënte teams
Digitaliseren en automatiseren vs. menselijke maat

Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de dienst Werk & Inkomen is een actueel thema. Om dit doel te behalen, vragen gemeenten zich af: welke taken laten wij over aan systemen en waar is menselijke maat noodzakelijk?

Blog lezen
Aanmelden voor nieuwsbrief


De werkdruk binnen het Sociaal Domein is hoog. De verwachting is dat de drukte bij de dienst Werk & Inkomen voorlopig onveranderd blijft. Hierdoor onderzoeken gemeenten de mogelijkheden om de effectiviteit en efficiëntie van deze teams te verhogen.


Voor processen die bestaan uit handmatige, administratieve werkzaamheden kan digitalisering en automatisering een oplossing zijn, maar aan het digitaliseren en automatiseren van processen zitten grenzen. Recente voorbeelden wijzen uit dat menselijke maat is vereist in schrijnende situaties.


Waar ligt de grens? In de beoordeling van een aanvraag van een inwoner kunnen systemen een hoop werk uit handen nemen. Denk bijvoorbeeld aan: 

Onboarding van teamleden

Verzamelen van gegevens

Haal gegevens automatisch op uit verschillende bronsystemen met API koppelingen. Dit scheelt de consulent handmatig werk. Daarnaast is dit klantvriendelijk. Het automatisch ophalen van gegevens maakt het voorinvullen van (aanvraag)formulieren mogelijk. Hierdoor hoeft de aanvrager minder gegevens zelf op te zoeken.


Interpreteren van participatiewet en lokaal beleid

Door de Participatiewet en het lokale beleid te vertalen naar ‘regels’, kan de digitale oplossing de consulent adviseren over de rechtmatigheid van de aanvraag. Zorg hierbij voor flexibiliteit in het systeem zodat wijzigingen in het beleid eenvoudig kunnen worden aangepast. Dit beleid staat namelijk niet in steen gegraveerd.


Maken van berekeningen

Automatiseer het berekenen van de bijstand nadat de rechtmatigheid is vastgesteld. Rekenfouten behoren hiermee tot het verleden, wat de effectiviteit en efficiëntie van het team verhoogt.


Kortom, digitalisering en automatisering kunnen een hoop werk uit handen nemen, maar deze oplossing blijft een hulpmiddel. De menselijke maat blijft een belangrijke factor in de beoordeling.


Blog delen?

Geschreven door

Kees van Gelder
Operationeel Directeur


Meer lezen?

Ontvang maandelijks de laatste blogs in jouw mailbox.

Gerelateerde
​Blogs

Effectieve en efficiënte teams · Leestijd: 1 - 2 minuten · 16 februari 2021

4 Relevante KPI's voor
Werk & Inkomen

Nieuwe regelingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe breng je met deze verhoogde werkdruk de effectiviteit en efficiëntie van jouw team in kaart?

Blog lezen

Effectieve en efficiënte teams · Leestijd: 1 - 2 minuten · 9 maart 2021

​​​Hoe pas je taakgericht werken succesvol toe?

Taakgericht werken wint aan populariteit bij de lokale overheid. Deze werkwijze verhoogt namelijk de efficiëntie, waardoor de klant sneller duidelijkheid heeft over zijn of haar financiële situatie. Hoe pas je taakgericht werken succesvol toe?

Blog lezen