Effectieve en efficiënte teams
​​Tijd winnen met 
vermogens- en inkomenstoets

Duidelijkheid, dat is waarnaar de bijstandsaanvrager verlangt in financieel onzekere tijden. Voor het vaststellen van de rechtmatigheid van een aanvraag dient de medewerker een grote hoeveelheid gegevens te verzamelen en controleren. Hoe win je als gemeente tijd bij het behandelen van een aanvraag?

Blog lezen
Aanmelden voor nieuwsbrief

Effectieve en efficiënte teams
Tijd winnen met vermogens- en inkomenstoets

Duidelijkheid, dat is waarnaar de bijstandsaanvrager verlangt in financieel onzekere tijden. Voor het vaststellen van de rechtmatigheid van een aanvraag dient de medewerker een grote hoeveelheid gegevens te verzamelen en controleren. Hoe win je als gemeente tijd bij het behandelen van een aanvraag?

Blog lezen
Aanmelden voor nieuwsbrief

​ 
Het Kadaster, DUO, UWV, RDW, BRP. Voorbeelden van bronsystemen die de consulent raadpleegt bij het uitvoeren van de vermogens- en inkomenstoets. Het doel van deze toets is om de rechtmatigheid van een aanvraag te bepalen.


Bij veel gemeenten gebruikt men hiervoor de Suwinet-Inkijk toepassing. Dit vergt echter enkele handmatige handelingen. Om de efficiëntie van dit proces te verhogen, kan deze routineklus geautomatiseerd worden. Lees hieronder hoe dit in de praktijk eruit kan zien.

Effectieve en efficiënte teams Digitale en geautomatiseerde vermogens- en inkomenstoets

Stap 1 Maak een koppeling met Suwinet-Inlezen

Suwinet-Inlezen biedt de mogelijkheid om de benodigde gegevens rechtstreeks in te laden in de bedrijfssystemen. Dit gebeurt aan de hand van het opgegeven BSN-nummer bij de aanvraag. Het handmatig kopiëren van gegevens naar de bedrijfssystemen behoort daarmee tot het verleden.


Naast het verminderd aantal handelingen, neemt ook de zorgvuldigheid toe. Daarnaast liggen er kansen om de klantvriendelijkheid te verhogen. Deze koppeling maakt het namelijk mogelijk om het aanvraagformulier voor in te vullen. Dit maakt het aanvraagproces voor de klant minder arbeidsintensief.


Stap 2 Stel regels op

Nadat de gegevens bij de bronsystemen zijn opgehaald, maakt de consulent een vergelijking met de gegevens die zijn ingevuld door de aanvrager. Deze vergelijking kent twee uitkomsten; (1) de gegevens komen overeen óf kennen een minimale afwijking of (2) de gegevens wijken significant af.


Door regels op te stellen over de maximale toegestane afwijking, kan je deze vergelijking automatiseren. Naast de verhoogde efficiëntie kent deze digitale en geautomatiseerde inkomens- en vermogenstoets een ander voordeel. De geautomatiseerde oplossing, interpreteert de Participatiewet en het lokale beleid eenduidig. In principe kunnen de “simpele” aanvragen door het systeem worden afgehandeld.


Stap 3 Stel de vervolgstap vast

Waar de digitale en geautomatiseerde vermogens- en inkomenstoets een advies kan geven over de vervolgstap, blijft de consulent leidend in dit proces. Kloppen de aangeleverde gegevens van de aanvrager, of is er aanvullend onderzoek nodig?


De oplossing is en blijft namelijk een hulpmiddel. De menselijke maat mag binnen het Sociaal Domein niet uit het oog worden verloren.


Blog delen?

Geschreven door

Edwin van Veen
Commercieel Directeur


Meer lezen?

Ontvang maandelijks de laatste blogs in jouw mailbox.

Gerelateerde
​Blogs

Effectieve en efficiënte teams · Leestijd: 1 - 2 minuten · 9 maart 2021

​​​Hoe pas je taakgericht werken succesvol toe?

Taakgericht werken wint aan populariteit bij de lokale overheid. Deze werkwijze verhoogt namelijk de efficiëntie, waardoor de klant sneller duidelijkheid heeft over zijn of haar financiële situatie. Hoe pas je taakgericht werken succesvol toe?

Blog lezen

Effectieve en efficiënte teams · Leestijd: 1 - 2 minuten · 23 maart 2021

​​​​​​Digitaliseren en automatiseren ​vs. menselijke maat

Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de dienst Werk & Inkomen is een actueel thema. Om dit doel te behalen, vragen gemeenten zich af: welke taken laten wij over aan systemen en waar is menselijke maat noodzakelijk?

Blog lezen